Żeby dostać się na szkolenie…

Żeby dostać się na szkolenie wystarczy mieć 25 lat i być kobietą. Mężczyźni poza tym, że mają mieć 25 lat muszą spełniać dodatkowe warunki.

Treść:

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szkolenia JIRA w ramach projektu „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego”.

Uczestnik musi spełniać łącznie następujące warunki:

• mieć skończone 25 lat;

• pracować na terenie województwa śląskiego;

• być kobietą
• mężczyźni:
Jeśli chodzi o mężczyzn, muszą oni również pracować i mieć skończone 25 lat oraz spełniać 1 z poniższych z warunków:

– osoby powyżej 50 roku życia;

– osoby o niskich kwalifikacjach;

– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności;

– osoby mieszkające na terenach wiejskich (Tereny wiejskie w rozumieniu kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców).

Zgłoszenie: mail lub w wiadomości prywatnej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

#dyskryminacjamezczyzn #komputery #informatyka #it