OpenWRT 19.07 wydany

OpenWRT – darmowy i w pełni otwarty system używany głównie w routerach doczekał się nowej wersji. W tej wersji wszystkie urządzenia korzystają z kernela Linux 4.14. Dodane zostało wstępne wsparcie dla WPA3 oraz od teraz Luci korzysta z renderowania po stronie klienta(Javascript).